M.Tech Scholars

Reg. Number

Name of the Student

1526101 Avaneet Kumar
1526102 Saifuddin Barbhuiya
1526103 Divakar Kumar
1526104 Sudem Daimary
1526105 Sumit Singha
1526106 Ariful Mashud
1526107 Bapi Debnath
1526108 Ruhul Amin Laskar
1526109 Pinaj Nasiri
1526110 Abdus Samad
1626-101 Jusmita Das
1626102 Nayan Jyoti Boro
1626103 Md Sarful Alam
1626105 Naveen Kumar Yadav
1626106 Prabhat Ranjan
1626107 Sonu Kumar Singh
1626108 Seema
1626-109 Suman Kumar
1726101 Vivek Kumar Soni
1726102 Javed Akhter
1726103 Gautham V S
1726104 Deep Pal
1726105 Suraj Saha
1726106 Ila Deori
1726107 Saras Mani Mishra
1726108 Neha Fegde
1726109 Kakali Roy
1726110 Ammu Prameela Nandakumar
1826101 Diptanu Debnath
1826102 Vivek Raj
1826103 Kuldeep kushwah
1826105 Pratik Padole
1826106 Sanjeev Ranjan
1925101 Prachi Tripathi
1925102 Durlov Jyoti Buragohain
1925103 Heena Udawat
1925104 Nitika Jaggi
1925105 Ardhendu Sekhar
1925106 Arup Anupam
1925107 Md. Wasim Siddiqui
2025102 Akriti Ghosh
2025104 Shiv Shankar Sinha
2025105 Samdar Singh
2025107 Pradeep M
2025106 Banala Hemasudheer
2025109 Kandarpa Kumar Baishya
2125101 NIRMAL DEV S S
2125102 Dixita Sarkar
2225101 Ratnashekhar
2225102 Debashis Das
2325101 Siddhartha Sekhar Phookan
2325102 Deboduttaa Nath Chaudhury